Trekker_land_met_tank.jpg

Agrarisch

In de agrarische sector wordt propaan op diverse manieren toegepast, omdat het zowel ecologische als economische voordelen biedt. Het afnemen van propaan bij Gascentrum Noord Nederland biedt voordelen voor u omdat wij geheel transparant werken, zodat u altijd inzicht heeft in uw actuele kosten en niet gebonden bent aan een huurovereenkomst of andere verplichting.

Wij kunnen u tegen een aantrekkelijke prijs een propaantank aanbieden. Eigendom van deze tank geeft u maximale vrijheid. U bent hierdoor niet gebonden aan een vaste huurtermijn.

Verwarming van stallen

De klimaatomstandigheden in stallen moet afgestemd zijn op de leeftijd en/of het productiestadium van kalveren, pluimvee en varkens. De verwarming door propaan heeft als bijkomend voordeel dat de gegenereerde warmte vochtig is, wat voor een stressvrije omgeving zorgt voor kuikens en kippen. De lage uitstoot van CO2 zorgt er tevens voor dat de dieren geen hinder ondervinden wanneer zij in contact komen met de verbrandingsgassen. In de omschreven toepassingen is de moduleerbaarheid van propaan een uitstekend middel om op een efficiënte manier de temperatuur en de kosten in de hand te houden. 

Thermische onkruidverdelging

Het bestrijden van onkruid door verbranding is een mooi milieuvriendelijk alternatief in plaats van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De hoge temperaturen vernietigen niet alleen het onkruid maar ook de plantresten (loof), schimmelsporen en ziektekiemen die overblijven na de oogst. Voor deze thermische onkruidverdelging heeft Gascentrum Noord Nederland een transportable tank (790 liter) ontwikkeld, welke in de fronthef van uw tractor de brander kan voorzien van propaangas.

 

 

 

 

Bestrijding nachtvorst

Heeft u een verwarmingsinstallatie voor uw boomgaard nodig, dan kan Gascentrum Noord Nederland u tegen een zeer voordelig en transparant tarief propaan leveren. Gezamenlijk met u bepalen wij de grootte van de tank, de stortingsgrootte en het aantal leveringen, zodat uw kosten altijd beheersbaar en inzichtelijk zijn. Propaangas is een zeer schone en efficiënte brandstof voor zowel vaste als mobiele stralingsverwarmers. Wij kunnen desgewenst ook gasflessen leveren.

Intern transport (vorkheftrucks)

Heftrucks op propaan vragen om minder onderhoud en van een oplaadtijd is uiteraard geen sprake. Daarnaast zorgt propaan voor een laag en efficiënt verbruik. Dit in combinatie met een geluidsarme voortbeweging biedt een gezonde werkomgeving.